سه‌شنبه، بهمن ۰۱، ۱۳۸۷

پیشنهاد تشکیل کمیته بحران جهت حل مشکلات اخیر اپتومتری

به نام خدا


حضور ریاست محترم انجمن علمی اپتومتری ایران؛جناب آقای دکتر محمد اقازاده امیری
موضوع : پیشنهاد تشکیل کمیته بحران جهت حل مشکلات اخیر اپتومتری
با سلام؛
نظر به مسائل و مشکلات اخیر رشته اپتومتری و پیرو رفتارهای مغرضانه وزارت بهداشت و سازمانهای مربوطه و کم فروشی نهادهای اپتومتری ، برد اپتومتری و ...، ظاهرا تلاشهای انجام شده توسط همکاران و فعالان رشته ، متاسفانه با غرض ورزی وزارت بهداشت به بن بست ختم میشود و لذا دو نتیجه ، حاصل رویدادهای اخیر است:
1) حرکت وزارت بهداشت و سازمانهای مربوطه بسیار با برنامه ریزی و پیش بینی میباشد و یک حرکت ساده اشتباه نیست.بلکه این مشکلات ، کاملا سازمان دهی شده و هدفمند است و دلایل این مهم فراوانند که در این مقال نمی گنجند.
2) حرکتهای فعالانه و دل سوزانه اپتومتریستها به دلیل انفرادی بودن و گسستگی و عدم سازمان بندی همه جانبه و فداکاری یک عده انگشت شمار و نیز حرکتهای بدون همبستگی همه جانبه و بدون حمایت از طرف انجمن های قانونی و نهادهای مربوطه ، نمیتواند پاسخگوی یک وزارتخانه بی مسول و چندین سازمان غرض ورز باشد.
لذا با توجه به دو نتیجه فوق بایستی مدبرانه تر حرکت نموده و قدرتی به مراتب بیشتر از این دو هفته خلق نماییم.در نظر داشته باشیم که در طرف مقابل ما ، چه کسانی و با چه قدرتی قرار دارند:
1) مدیران و مسولان وزارت بهداشت (از شخص وزیر تا کارشناس مامایی)
2) پزشکان عمومی که بسیار زیرکانه از این حوادث بهره مند میگردند.
3) عینک فروشان و عینک سازان قانونی و غیر فانونی
4) چشم پزشکان
5) کاردانان اپتیک

قدرت ، نفوذ، اختیار، انحصار طلبی، آنارشیسم ، فاشیسم ، مافیا ، ... در این چند گروه واضح و مبرهن است و با چندین نامه نمیتوان با چنین سیستمی که همه با هم متحد ، همفکر و هم رای هستند ، برخورد کرد.
لذا اینجانب پیشنهادی دارم که خواهشمندم ،دوستان و همکاران با تعمق و تفکر در آن نگریسته و دور از سطحی نگری و خساست مالی نظر خود را بیان نمایند:
پیشنهاد اینجانب به شرح ذیل خلاصه میشود:
1) یک کمیته بحران تشکیل شود تا این کمیته بحران ، تمامی حرکتهای اپتومتری را در سراسر کشور سازمان دهی و رهبری نماید.
2) این کمیته بحران متشکل از ده نفر از فعالان و بزرگان و نمایندگان رشته باشد.این گروه عبارتند از :
الف) یک نماینده از انجمن علمی اپتومتری ایران
ب) یک نماینده از جامعه صنفی اپتومتری ایران
پ) یک نماینده از دپارتمان اپتومتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
ت) یک نماینده از دپارتمان اپتومتری دانشگاه علوم پزشکی ایران
ج) یک نماینده از دپارتمان اپتومتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد
د) یک نماینده از دپارتمان اپتومتری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
و) یک نماینده از هیئت بورد اپتومتری وزارت بهداشت
ه) دو نفر از فعالان ذی نفوذ رشته اپتومتری
ی)یک نفر وکیل و حقوقدان مجرب در امور دولتی

3) هر کدام از این افراد مبلغ یک .......... تومان برای دو هفته پیگیری این جریان از انجمن علمی و جامعه صنفی ( مشترکأ) دریافت نمایند. چنانچه پرونده بیش از دو هفته زمان نیاز داشته باشدف در دو هفته بعدی نیز همین مبلغ مجددا به این افراد پرداخت گردد.ضمنا هزینه های تلفن و موبایل و و نیز هزینه های لازم در انجام امور نیز جداگانه پرداخت گردند. این افراد بایستی از نظر مالی تامین گردند و گوشه ای از زحمات آنان جبران گردد.
4) این کمیته بحران تمامی حرکتها را مدیریت نموده ، به حرکت اپتومتری در این مسیر ، سازمان میدهد و تصمیمات ، جلسات ، تحصن ها، اطلاع رسانی ها و ... را هدایت مینماید.
5) این کمیته یک روز در میان عصر ها در محل انجمن علمی اپتومتری ایران ( که شرایط مکانی و فیزیکی مناسب جلسه را دارا میباشد) حضور به هم رسانده و با تشکیل جلسه ، روند حرکت را بررسی و تصمیمات لازم را برای روزهای آتی اتخاذ مینماید.
6) امکانات فیزیکی انجمن علمی اپتومتری ایران از قبیل تلفن ، تایپ، فاکس، سایت، مجله و ... و همچنین نیروهای انسانی انجمن مانند اعضای هیئت مدیره و منشی انجمن در راستای کمک به این کمیته میباشند.
7) انجمن علمی اپتومتری ایران و جامعه صنفی اپتومتری ایران در فرصت مناسب و در اطلاعیه سراسری از همکاران اپتومتریست جهت تامین مالی این کمیته و اجرای دیدگاههای آن ، تقاضای کمک مالی نمایند و این هزینه را تامین نمایند.
8) تمامی اپتومتریستها پیگیری مسائل اخیر را از این کمیته جویا گردند و از حرکتهای پراکنده و موازی و نیز شایعات رهایی یابند و مصوبات این کمیته برای همگان لازم الاجرا باشد.

در پایان مجددا یاد آوری مینمایم که حل مشکلات اخیر از عهده حرکتهای انفرادی و انتهاری خارج است و حرکت تازه وزارت بهداشت و سازمانهای مربوطه ، عمیقتر و هدفمند تر از آنست که بنیانهای مستحکم آن با چند تلفن، نامه،ملاقات و... حل شود.
اپتومتری به جایگاه و مرحله ای رسیده است که بایستی مشق و تمرین مدیریت بحران نماید و با اجتناب از خساست مالی و سطحی نگری اندیشه ، فداکاری یک عده برای دیگران را تبدیل به یک حرکت سازمانی و همه جانبه نماید و از قدرت معنوی و مادی خود،به نحو احسن استفاده نماید.

اپتومتریست فرشاد عسکری زاده
عضو هیئت مدیره انجمن علمی اپتومتری ایران
تاریخ 1/11/

هیچ نظری موجود نیست: