یکشنبه، بهمن ۰۶، ۱۳۸۷

طبق کدام مستندات ؟

در خبرها آمده است وزیر بهداشت و درمان گفتند: چون اپتومتریست ها تجویز غیر ضروری عینک دارند و در جهت فروش بیشتر عینک، نسخه عینک غیر ضروری تجویز می کنند .

حال از وزیر بهداشت سئوال می شود طبق کام مستنداتی این سخن را گفتند ؟

... ادامه مطلب

هیچ نظری موجود نیست: