چهارشنبه، بهمن ۱۶، ۱۳۸۷

خاطرات کودکی

چند روزپیش پسرم در باره موضوع انشایش از من کمک خواست، موضوعی که همه ما آنرا نوشته ایم و شاید به خاطر داشته باشیم . خوب به خاطر داریم همانروزهایی دور از هیاهوی روزگار در دبستان محله مان درست چند کوچه آنطرف تر در نیمکت چوبی رنگ و رورفته ای با همشاگردی هایمان می نشستیم و هنگامی که معلم وارد کلاس میشد همه با صدای مبصرکلاس که می گفت برپا بر می خاستیم و می گفت بر جا مینشستیم . معلم دفتر نمره اش را باز میکرد تا یک نفر را برای خواندن انشاء انتخاب کند ؛ دل تو دلمان نبود ، وقتی اسم یکی را میخواند همه ما یک نفس راحت می کشیدیم . دانش آموز خوانده شده انگشت نشانه اش را بلند میکرد و می گفت خانم اجازه ؟ معلم هم میگفت بیا انشایت را بخوان . او پشت به تخته سیاه نه چندان تمیز رو به دانش آموزان با دلهره می ایستاد و دفتر تا خورداش را باز میکرد و می گفت موضوع انشاء : علم بهتر است یا ثروت؟... و هر کدام از هم شاگردیها به نوبت هزار و یک دلیل میآوردیم که علم بهتر است ....
اینک سالها از آن روزهای شیرین ودوست داشتنی میگذرد، درست در آستانه سی امین سال پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی . انقلابی که ظلم و بی عدالتی را به زیر کشید و عدل و داد را حاکم نمود و دولتی که سر لوحه اش عدالت ومهرورزی است وزارت بهداشت آیین نامه ای را به تصویب رساند که زحمات فرزندان این مرز و بوم را خاکستر کرد فرزندانی که همیشه در کلاسهای درس بهترین بودند و در کنکور هم با چه مشقتی رتبه های زیر 1000 آوردند. اینها ثابت کردند که در حرفه ای خود خدمات فراوانی را نثار این مردم کرده اند و رضایتمندی بیماران خود را جلب کرده اند و در عین حال کمترین پرونده شکایت را در نظام پزشکی به خود اختصاص داده اند . اما چند قدم آنطرف تر دراردوی تجربی ها جشنی برپاست آنها سر از پا نمی شناسند و فریاد شادی سر می دهند . آروزویی که تحقق آن در قرن بیستم محال مینمود اینک در کمال ناباوری در قرن بیست و یکم تحقق یافته است .آری آنها بر علم پیروز شده اند. جناب آقای باقری لنکرانی وزیرمحترم بهداشت ، اینک اگر فرزندتان از شما هم در باره این موضوع انشاء که علم بهتر است یا ثروت سوال نماید ،براستی چه پاسخی به او خواهید داد ؟
نوشته شده توسط بهروز ظهوريان

هیچ نظری موجود نیست: