یکشنبه، بهمن ۲۷، ۱۳۸۷

گزارش کنفرانس اپتومتری در باره پاتولوژی چشم - مشهد

کنفرانس اپتومتری در باره پاتولوژی چشم در روز جمعه 25/11/87 در بیمارستان رضوی برگزار
شد . این جلسه دارای کیفیت بسیار مطلوب هم از لحاظ محتوا وهم ازلحاظ نظم و ترتیب و امکانات بود . سخنرانان این جلسه شامل آقایان : دکتر صداقت، دکتر ولیداد، دکتر برازنده، دکتر زارع ، دکتر فرخ ، دکتر رجعتی حقی ، دکتر اسماعیلی ، دکتر صابر مقدم ، دکتر کارگزار همگی دارای درجه فوق تخصص بیماریهای چشم به ایراد سخنرانی پرداختند سخنرانان اپتومتریست جلسه شامل آقایان دکتر استادی مقدم ،دکتر عظیمی ، سعید شاهپری ، محمود اثنی عشری ، مهدی معتمدی بودند ثبت نام در این جلسه ازطریق اینترنت صورت گرفته بود همچنین ورود و خروج توسط سیستم هوشمند انجام می گرفت . یکی ازمواردی که در این سخنرانی ها علی الخصوص جناب آقای دکتر صداقت بر آن تاکید داشتند ، بنا بر اهمیتی که تشخیص به موقع گلوکوم در سلامت چشم دارد ، ضروری است کلیه کلینک های اپتومتری به اسلیت لمپ و تنومتر تجهیز گردند و فشار چشم بیماران مشکوک و تمام مراجعین بالای40 سال در معاینات اپتومتری بصورت روتین کنترل گردد.
بهروز ظهوریان

هیچ نظری موجود نیست: