شنبه، اسفند ۰۳، ۱۳۸۷

معرفی مجله سطح چشم

سطح چشم قرنیه ،ملتحمه ،غدداشکی وساختمانهای مرتبط با آن در پلکها را شامل می شوداین مجله بطور اختصاصی مسائل مرتبط با سطح چشم را پوشش می دهد مطالعه این مجله را به همه همکاران توصیه می کنم

هیچ نظری موجود نیست: