دوشنبه، بهمن ۲۸، ۱۳۸۷

چند توصیه برای افزایش ایمنی لنزهای تماسی

در میان انواع توصیه هایی که در این مطلب وجود دارد ضرورت درج یک تاریخ انقضاء در صورت باز شدن بر روی محصولات لنز تماسی جالب است درج چنین عبارتی باعث می شود تااین اطمینان حاصل شود که بیماران از محصولات فاقد کارایی استفاده نخواهند کرد تصور می کنم برای کشور ما درج عبارت تاریخ مصرف در صورت باز نشدن هم ضروری باشد بسیاری از بیماران و حتی بعضی از درمانگران نیز تفاوتی بین محصولات باز شده و محصولات باز نشده از نظر تاریخ مصرف یا انقضاءقائل نمی شوند و فکر می کنند محصول باز شده را می توان تا همان تاریخ انقضاء درج شده بر روی آن مصرف کرد

هیچ نظری موجود نیست: