چهارشنبه، بهمن ۳۰، ۱۳۸۷

نقطه ی عطف

همیشه در زندگی نقاط عطفی وجود دارند که در سرنوشت ما نقش تعیین کنندهای داشته اند . بسیار طبیعی است که در آینده و یا هم اکنون ما دریکی از این نقاط با اهمیت ایستاده باشیم .
افراد موفق این نقاط حساس را بخوبی شناسایی کرده و اهمیت آنها را درک کرده اند و سعی کرده اند بهترین استفاده را از آن نمایند. کم نیستند فرصت هایی طلایی که بخوبی شناخته نشده و مهجورماندند .در اپتومتری هم کم و بیش این روزها را داشته ایم و اینک جزحسرت چیزی برایمان نمانده است
حسرت روزهایی که قدرش را ندانستیم
حسرت کارهایی که باید می کردیم و نکردیم
حسرت روزی که حکم دیوان عدالت را با هیچ زحمتی بدستمان دادند و ما ارزشش را نفهمیدیم
حسرت روزهایی که حامی حکیم و شفیقی چون وزارت بهداشت داشتیم و ندانستیم
حسرت روزهایی که بر سرانتخاب کد خدای ده مان ، بالا دهی ها و پائین دهی ها به توافق نرسیدند و هر کدام کدخدای خودشان را انتخاب نموده و بعنوان کد خدای تمام ده معرفی کردند
حسرت روزهایی که حتی تحمل پذیرفته شدن همکلاسی هایمان را درتحصیلات تکمیلی واحد قشم نداشتیم
حسرت روزهایی که وقتی رشته اپتیک تاسیس شد و اقدام به پذیرش دانشجو نمود ساکت نشستیم و البته بعضی از ما زحمت کمی غر و لند به خودمان دادیم
حسرت روزهایی که وقتی تعدادی از آنها شرکت در همایش اپتومتری را تحریم نمودند بازهم به سوی آنها رفتیم که نکند خدای نکرده ازما دلگیر شوند
حسرت روزهایی که وقتی چند اپتومتریست با دست خالی اقدام به تاسیس شرکت تعاونی اپتیک نمودند ، نه خود ارزش کارشان را دانستند و نه ما دست یاری به سوی آنها دراز کردیم
حسرت روزهایی که وقتی حریف پیر و مکار، زمین خورد او را رها کردیم تا امروزکه او بی رحمانه او کمترازذلت اپتومتری به چیزی قانع نباشد ، او یک گربه دست آموزگرسنه می خواهد که فقط برای اوموش بگیرد و برایش دم تکان دهد
و حسرت روزهایی ... که نگفتنش بهتر است
تا امروز که علاوه بر تمام مصیبتهایی که برسر اپتومتری آورده اند حتی می خواهند برای دانشجویان اپتیک دوره تکمیلی تجویز عینک بگذارند
آیا فردا ، حسرت این روزها را نخواهیم خورد آیا امروز آن نقطه عطف نیست ؟
روزهایی که می توانیم با هم باشیم ، همدل باشیم ، یکرنگ باشیم ، هم درد باشیم و بی تکلف
و کمی دلمان برای خودمان بسوزد و حاضرباشیم برای نجات خودمان تلاش کنیم
شاید ...شاید ... شاید فردا شرمنده قصوری که تا کنون داشته ایم درپیش آیندگان نباشیم
بهروز ظهوریان

هیچ نظری موجود نیست: