پنجشنبه، فروردین ۲۰، ۱۳۸۸

معرفی لنز Biofinity

لنز نرم بايو فينيتي ساخت كشور انگلستان از كمپاني كوپرويژن است. اين لنز از نسل سوم لنزهاي سيليكون هايدروژل مي باشد و انقلابي در صنعت لنزسازي است.همانطور كه مي دانيد ماده سازنده لنزهاي نرم طبق قانون سازمان USAC (United states adopted Concept) (سازمان نامگذاري محصولات امريكا) پسوند فيلكون دارند. ماده سازنده اين لنزComfilconA است.
لنز ايده آل براي ما لنزي است كه نه مشكلات و بيماري هاي پاتولوژي ايجاد كند نه استرس فيزولوژيك. اما هيچ لنزي اينگونه نيست پس بايد مطلوب ترين لنز را انتخاب كنيم.
يكي از مشكلات استرس فيزيولوژيك ، هايپوكسي (يا محروميت از اكسيژن كافي ) است. اين بحث را به صورت مفهومي همه ما قبول داريم كه منظور كاهش اكسيژن كافي در قسمتي از بافت يا كل بافت و اندام است. حالا اين ميزان كافي چقدر است و ملاك آن چيست؟
منظور ما همان Hypoxemic Hypoxia است كه همان كاهش ميزان فشار نسبي اكسيژن در محيط است. اكسيژن موجود در جو حدود 9/29 در صد است و از نظر ايده آلي كمتر از اين ميزان براي ما يعني هايپوكسي قرنيه. از نظر مطلوب ما مي توانيم تا 10 درصد هم در اين ميزان تخفيف بدهيم و اين ادم زيادي هم به قرنيه نمي دهد. قرنيه نياز به مواد متابوليك( اكسيژن و مواد غذايي) دارد و مي تواند اين مواد را از اشك و زلاليه و عروق اطراف خود تهيه كند و به خصوص اكسيژن لازم است تا بتواند گلوكز را شكسته و انرژي آزاد كند و متابوليسم خود را حفظ كند. در هايپوكسي اين روند دچار مشكل مي گردد و سلول در برابر اين مشكل يا تطابق پيدا كرده يا دچار آسيب بر گشت پذير گشته و يا مي ميرد. هايپوكسي اولين جايي را كه مورد تهديد قرار ميدهد ميتوكندري و تنفس هوازي خواهد بود. مشكلاتي از قبيل تورم ميتوكندري ، تورم سلول ، جمع شدن اسيدلاكتيك ، پايين آمدن PH و از كار افتادن پمپ سديم و پتاسيم از جمله مسائل ناشي از هايپوكسي مي باشد.
روش هاي زيادي براي اندازه گيري ميزان اكسيژن وجود دارد. بهترين و كاملترين معيار روش (Equiavalant oxygen Percentage) EOP است روش ديگرDK/t است .DK يعني ميزان اكسيژني كه از يك ماده عبور ميكند . (Defusion × k /Transmisibility) DK/t يعني ميزان عبور دهي اكسيژن نسبت به ضخامت ماده اوليه سازنده .
DK از DK/t بدست مي آيد يعني عدد DK/t را در ضخامت ماده ضرب كرده و ميزان DK را بدست مي آورند.
در اين روش اندازه گيري ، دو طرف لنز را كاتد و آند گذاشته و ميزان عبور اكسيژن را اندازه مي گيرند. اگر اكسيژن از وسط لنز عبور كند به آن
Edge Corrected گفته ميشود و اگر از حواشي لبه هاي لنز ها عبور كند به آن Non Edge Corrected مي گويند و عدد درست در مورد عبور دهي اكسيژن اصولا بايد از روي Edge Corrected تهيه گردد.
دو معيار براي كمبود اكسيژن (Hypoxia) در قرنيه وجود دارد:
معيار هولدن و مرتز (1984) كه حداقل DK/t را براي عبور دهي اكسيژن 3/87 در نظر گرفتند يعني وقتي كه بيمار شب با لنز بخوابد و صبح بيدار گردد باعث هايپوكسي نمي گردد و اين باعث 4% ادم قرنيه مي گردد. ( اين ميزان ادم به صورت طبيعي در يك فرد سالم موقعي كه شب خوابيده و صبح از خواب بيدار مي شود وجود دارد).
معيار هارويت و بنانو (1998)كه حداقل DK/t را 125 واحد قرار دارند. كه در اين معيار ادم قرنيه حداقل 2/3 % ملاك قرار گرفته است.
پاپاس محقق ديگري بود كه ملاك هاي ديگر غير از DK/t را بررسي كرد تا ببيند اگر قسمتهاي مختلف چشم دچار هايپوكسي نگردد ، رعايت آن نكات در ساخت لنزها باعث داشتن يك چشم سفيد و عدم ناراحتي در بيمار مي گردد. در لنزهاي هايدروژل ميزان DK/t با ميزان حضور آب در ساختمان لنز رابطه مستقيم دارد ( البته تا حدي مقدور است كه با افزايش آب ، DK/t لنز را بالا ببريم). به طوري كه اگر مواد سازنده لنزي به صورت 100% از آب خالص تهيه گردد ميزان DK/t كل آن 84 خواهد بود پس در اين صورت اين لنز ساخته شده از نظر هر دو معيار فوق نيز رد خواهد گشت.
واقعا لنز چيزي است كه بايد به صورت مفهومي فهميد. آقاي دكتر ليندن جونز ميگويد : اگر Material property در كنتاكت لنز را درك كنيم مشكلات كلينيكي كنتاكت لنز فهميده و آنها را به سادگي حل مي كنيم . حالا لازمه ساخت سيليكول هايدروژلها مفهومي تر گرديد.

ما لنزهاي نرم تماسي را از نظر
FDA Classifaction (scheme)
به چهار گروه تقسيم مي كنيم.
non ionic material Low water
Group 1
non ionic material High water Group 2
ionic material Low water Group 3
ionic material High water Group 4


اين تقسيم بندي (آقاي الف اسكم ) هست كه در شركت آلكان براي اينكه محلولهاي تخصصي هر لنز را توليد كنند ارائه داد كه بعدها FDA آنرا براي كل لنزها تاييد كرد. كه البته همين شخص دوباره پيشنهاد داد كه براي لنزهاي سيليكول هايدروژل (به پاس برخي از مسائل ) يك گروه پنجم ساخته و در آن گروه هم اين لنز ها را به چهار شاخه تقسيم كنند. (برحسب داشتن يا نداشتن فلورين و يا يوني وغير يوني بودن)
بايوفينيتي در گروه اول است (به ميزان آب زير50% در جدول مذكور Low water مي گويند).
گاهي اوقات بيماري كه GPC دارد با تغيير نوع لنزي كه به آنها ميدهيم (چون مواد اوليه سازنده لنزها متفاوت است) به راحتي ميشود بيماري او را بهبود بخشيد.
تكنولوژي ماده سيليكون هايدروژل در اين است كه مولكول هاي hema با هم پيوند خيلي محكمي دارند. مولكول هاي سيليكون هم با هم پيوند محكمي دارند. اما پيوند مولكول هاي hema و سيليكون محكم تر است.
اما براي اينكه رطوبت (WATER CONTENT) اين مواد بيشتر گردد مجبور هستند يك سري مواد به آنها اضافه كنند ( مثلDMA يا پريس) به غير از لنز Purevision
مواردي كه در بحث كلينيكي لنزهاي سيليكول هايدروژل مهم اند:
1. مواد مكانيكي(Mechanical properties)
2 .عملكرد كلينيكي (Clinical performance)
3. .خواص سطح ((Surface properties

غير از DK/t يا اكسيژن رساني موارد ديگري مثل سفتي Modules)) ، سطح ((surface و طراحي ((Design هم در لنزهاي سيليكول هايدروژل بسيار مهم اند محققان در يك مطالعه طولاني مدت ديدند وقتي لنزهاي هايدروژل را به صورت شبانه روزي مصرف ميكنند فقط 2% از ضخامت قرنيه كم مي گردد كه باعث گرديد دكتر افرون روي تاثيرات مكانيكي لنزها تحقيق كند.(((Modules يا سفتي به وسيله دستگاهي توسط متخصصان رشته مهندسي پزشكي بررسي مي گردد و ميزان سفتي انها بررسي ميگردد كه واحد آن گرم بر ميلي متر مربع يا پاسكال ميباشد). اكثر لنزهاي سيليكول هايدروژل سفتي بالاي gr/mm25 /1 دارند. اين در حالي است كه لنز بايو فينيتي و اويرا سفتي كمتر از 1 و در حدود gr/mm27/0 را دارا هستند كه بسيار مطلوب است. لنز بايوفينيتي با داشتن 48 در صد آب با DK =110 ,DK/t=160 سفتي بسيار پاييني نسبت به لنزهاي سيليكول هايدروژل هم رده خود دارند. به طور مثال لنز Focus Night & Day شركت سيبا ويژن با داشتن 24 % آب، =175 DK/t سفتي در حدود gr/mm28/1 دارد و يا لنز Airoptix اين شركت با داشتن 33% آب و DK/t=138 سفتيgr/mm2 4/1 را دارا است . لذا لنز بايوفينيتي از لحاظ (راحتي (comfortiablity و هم از نظر اكسيژن رساني و هم ميزان آب( (Water content و هم سفتي (Modules) ، در مقام بسيار ايده آلي قرار گرفته است .
طبق بررسيها در اكثر لنزهاي سيليكول هايدروژل با افزايش ميزان سفتي( (Modules، ميزان( (DK/t بالا ميرود. اما Biofinityتنها لنزي كه با كاهش Modules)) ميزان DK/t بالايي دارد و اين يك معجزه در صنعت كنتاكت لنز به شمار ميرود. چون از قانون مواد سازنده لنزها تخطي كرده و تكنولوژي انقلابي خود را به رخ مي كشد. با كاهش سفتي لنز برخي از مشكلات مثل GPC يا SEAL را ديگر در بيماران نمي بينيم كه با افزايش اين سفتي اين مشكلات در بيماراني كه از لنز استفاده مي كنند ،مشهودتر خواهد بود.
تشخيص افتراقي GPC كنتاكت لنز با GPC آلرژيك
GPC كنتاكت لنز معمولا در زير پلك بصورت Localaiz (منطقه اي) مي باشد .
GPC آلرژيك همه مناطق زير پلك را درگير مي كند.

Clinical Implication
Lipid deposition
Modules

Lipid deposition
Modules

Protein deposition ↓ Modules

Protein deposition ↑ Modules ↓
Protein denaturting ↑ Protein deposition ↓  Modules


طبق جدول بالا مي‌بينيد كه با كاهش سفتي، ميزان رسوب چربي و پروتئين پائين مي‌آيد. حتي اگر در ستون چهارم دقت كنيد مي‌بينيد با اينكه سفتي لنزميزان رسوب پروتئين را در ابتدا پائين مي‌آورد اما در مدت زمان كوتاهي رسوبات پروتئيني تغيير ماهيت داده و تبديل به مشكلاتي در لنز از جمله تاري ديد، آلرژي و عفونت مي‌گردند. (پس اگر لنز سفت باشد دليل بر دوام بالا يا مصرف طولاني مدت آن نخواهد بود.)
طراحي لبه(Edge Design):
1. Round (گرد) (بهترين نوع طراحي)
2. Chisel (اسكنه)
3. Knifepoint (چاقويي)
اگر طراحي لبه لنز خوب نباشد (ضمن ايجاد مشكلات در هنگام فيت) ، روي ملتحمه چشم فشار آورده و باعث ايجادLife(lens induced flap excess) مي شود كه به نظر مي رسد جاهايي از ملتحمه ، ملتهب شده يا رنگ مي گيرد (اليته اين يك بيماري حاد پاتولوژي نيست اما مانند اين است كه روي ملتحمه پينه بسته شده باشد).
(بايوفينيتي از طراحي Round Edge بر خوردار است)
فيت فيزيكي( Optimal) لنزهاي سيليكول هايدروژل بسيار مهم است . براي همين بهترين انحناي مبني B.C)) بين 4/8 تا 7/8 بوده و بهترين B.C=8/6 مي باشد.براي همين در تست Push up حركت بين 5/0 تا 1 ميلي متر را ما بايد حس كنيم.(به هيچ عنوان Fit ما نبايد Flat باشد)
Surface Properties
ماده سيليكول هايدروژل ساخته شده هيدروفوبيك (آب گريز) بوده فلذا از روش هايي استفاده كردند تا اين ماده هيدروفيل گردد (به طور مثال بعد از توليد لنز ، آن ها را در جعبه اي، تحت اثر فشار گاز مايعي كه در آن قرار دارد ، گذاشته و با تحريك الكتريكي ، الكترونهايي از اين گاز به سطح لنز پرتاب گشت و لايه نازكي روي لنز (حتي با ضخامتي در حدود 25 نانومتر) تشكيل گرديد و اين لايه هيدروفيل (آب دوست) بوده كه در واقع اين نسل اول لنزهاي سيليكون هايدروژل مي باشد.(يعني لايه اي در سطح قرار داشت) با اين روش مولكول سيليكول تبديل به سيليكات شده و به منزله پلي بين آب درون و بيرون لنز عمل مي كند ضمنا لنزهايي كه Coating يا لايه سطحي روي آنها هست با پلك زدن مقدار زيادي از اين لايه از بين مي رود (به ياد داشته باشيم هر فرد در هر دقيقه 12تا15 پلك مي زند ) و بعد از 1 تا 2 ماه اين لنزها ديگر خواص اوليه خود را ندارند .
2. اما در نسل دوم لنزهاي سيليكول هايدروژل مولكول هايي مثل هيدرا كلير را به سيليكون و hema از درون ماده اضافه كردند نه از سطح. مثل لنز Acuue advance از كمپاني J & J
3.نسل سوم لنزهاي سيليكون هايدروژل به اين گونه بود كه بدون اضافه كردن لايه اي در سطح يا ماده اي به مواد اوليه سازنده ،خود ماده سازنده سيليكون هايدروژل را ذاتا هيدروفيل كردند يعني ماده سازنده آن ها ذاتا آب را به خود جذب كرده و مرطوب و راحت خواهد بود (تكنولوژي
Form Aqua) . تصاوير الكتروني اين مواد اوليه نشان مي دهد كه مولكول ها بسيار منظم و هماهنگ در كنار يكديگر قرار گرفته اند.لنزهاي سيليكون هايدروژل نسل سوم داراي زنجيره هاي بلند سيليكوني هستند كه در نقل و انتقال بيشتر و بهتر اكسيژن و مولكول هاي آب نقش دارند. اين در حالي است كه لنز هاي سيليكون هايدروژل نسل اول داراي زنجيره هاي كوتاه هستند كه اين انتقالات با سختي و بسيار كم اتفاق مي افتد. و عملا اين مساله را در سفيدي بيشتر چشم ها و راحتي بالاتر بيمار با لنزهاي سيليكون هايدروژل نسل سوم مي توان ديد.

موارد كلينيكي در لنز بايوفينيتي Clinical Performance Biofinity ))

Hypoxic Complication ↓ عوارض كمبود اكسيژن كافي
Corneal wetting  ادم قرنيه كاهش پيدا مي كند
Microcysts  ميكروسيست ها كاهش پيدا مي كند
Vascular responses 
Refractive error changes 
GLAPC (GPC) - SEAL 
Depositon (Lipid - Protein - Mucin balle) 

همه اين موارد دست به دست هم داده تا اينكه بيمار به شما بگويد : من با اين لنز بسيار راحتم.

محلول هايي كه FDA كه براي مصرف با سيليكول هايدروژل پيشنهاد مي كند :
Aquify – Optifree – Option

بخش فروش لنزهاي تماسي كمپاني Cooper Vision
شركت آميكو طب پارس

۳ نظر:

Saeed Y گفت...

با سلام تفاوت OPTI-FREE® RepleniSH® با OPTI-FREE® EXPRESS در چیست ؟

آیا OPTI-FREE® RepleniSH در ایران موجود است ؟

Saeed Y گفت...

Both OPTI-FREE® RepleniSH® and OPTI-FREE® EXPRESS® contact solutions are designed for use with all types of soft contact lenses.

Saeed Y گفت...

دو تا عکس خوب از مشخصات بایو و اویرا

http://www.namigroup.ir/Products/table13.jpg

http://www.namigroup.ir/Products/table11.jpg