دوشنبه، اردیبهشت ۱۴، ۱۳۸۸

داستان جذب هیئت علمی بینایی سنجی در دانشگاه ایران(4)

قسمت پنجم:از بهمن تا اسفند داستان وارد مرحله جدیدی می شود

موضوع تا بهمن ماه ادامه یافت تا اینکه از سوی کارگزینی اعضاء هیئت علمی دانشگاه علو پزشکی ایران طی تماس تلفنی اعلام شد تا جهت تکمیل فرم وکامل کردن مدارک ساعت 8 صبح در محل کارگزینی اعضاء هیئت علمی حاضر باشند افراد در ساعت تعیین شده در محل حاضر شدند.و مدارک لازم را ارائه و فرمهای مربوطه تکمیل شد.اما موضوعی داستان را باز هم پیچیده تر کرد.در کارگزینی پرونده و مدارک یک خانم هم که تقاضای عضویت در کادر گروه بینایی سنجی آن دانشگاه را نموده بود به چشم می خورد.ایشان حتی وارد مرحله تکمیل مدارک هم شده بود واسمشان در فرم مخصوص افرادی که جهت تکمیل مدارک مراجعه نموده بودند. دیده می شد.برطبق قوانین موجود در قانون استخدام کشوری در صورتیکه سهمیه اعلام شده مرد باشد هیچ خانمی مجاز به شرکت و ارسال مدارک نیست ودر صورتیکه سهمیه اعلام شده خانم باشدمدارک هیچ آقایی بررسی نخواهد شد..اما این امر صورت گرفته است ومدارک آن در کارگزینی اعضاء هیئت علمی دانشگاه موجود است.مسئول محترم کارگزینی اعلام کردند که مدارک ایشان استثنا بررسی شده است! به نظر می رسید این جریان دارای ابعاد متفاوتی است و قضاوت های مختلفی را می توان نمود اما تا زمانیکه اتفاقی نیفتاده از انصاف به دور است که قضاوت کرد.بنابر این داستان به روال طبیعی ادامه پیدا کرد.اما سوالات بسیاری در ذهن ما ماند.البته من به شخصه داستان را برای خود پایان یافته می دیدم و با کنار هم گذاشتن شواهد و صحبتها و مسائل پیش آمده مطمئن بودم که پذیرش فردی از 2 نفر شرکت کننده قانونی در فرا خوان وزارت بهداشت کاملا منتفی است . اما مراحل قانونی آن به دلیل اینکه فراخوان از سوی وزارت بهداشت اعلام شده باید طی شود. تا نتیجه آن به دانشگاه اعلام شود.البته برای عدم پذیرش افراد شر کت کننده دلایل ظاهرا قابل قبولی نیز می توان ارائه داد دلایلی مانند عدم صلاحیت علمی و..که چون تنها توسط گروه قابل ارزیابی است نمی تواند مورد اعتراض واقع شود.در حقیقت این فراخوان به نوعی در حال تحمیل به گروه بود و گروه قصد نداشت تا زیر بار این مسئله برود.پرونده ها به گفته مسئول محترم کارگزینی آماده ارسال به دانشکده برای انجام مصاحبه بود..ازسوی کارگزینی قرار شد تا با تعیین وقت مصاحبه افراد جهت شرکت در مصاحبه دعوت شوند............ادامه دارد

قسمت ششم: قبل از مصاحبه

سر انجام پس از 6 ماه از فراخوان روز مصاحبه فرا رسید.جلسه ای در محل اتاق ریاست دانشکده توانبخشی برگزار شد.اینجانب بنا بر دلایلی که فبلا ذکر شد. در ابتدا قصد شرکت در جلسه مصاحبه را نداشتم اما مجبور بودم بنا بر مصالحی در این جلسه شرکت کنم.اولا :عدم شرکت در مصاحبه به عنوان انصراف از تقاضا تلقی می شد.ثانیا:اینجانب وارد این داستان شده بودم و باید آن را به نتیجه می رساندم هر چند نتیجه مشخص بود اما مجبور بودم با صرف هزینه و وقت آن را به سر انجام برسانم تا در آینده خود را ملامت نکنم که چرا ادامه ندادم شاید نتیجه فرق می کرد در حقیقت من برای توجیه خودم در مصاحبه شرکت کردم.تا نتیجه آن رسما توسط گروه به من ابلاغ شود.تا جای هیچگونه گله ای را از کم کاری خود نداشته باشم.از طرفی با اعلام نتیجه صحت نتیجه گیریهای خودرا نیز اثبات می کردم.جلسه مصاحبه با 1 ساعت تاخیر نسبت به زمان اعلام شده برگزار شد.در خلال این 1 ساعت ا تفا قی دیگر که دور از انتظار نبود همان چند درصد شک ما را هم به یقین تبدیل کرد که کسی پذیرفته نخواهد شد!هنگامی که در اتاق انتظار پشت دربهای بسته اتاق مصاحبه انتظار می کشیدیم .نا خود آگاه گفتگویی که بین گروه اپتومتری ایران و فردی که احتمال زیاد نماینده کارگزینی دانشگاه بود توجهمان را جلب کرد.گروه اعلام کرد:" ما در حال حاضر نیاز نداریم و مایل به جذب فردی نیستیم شاید افراد بهتراز اینها وجود داشته باشند..."و نماینده دانشگاه در جواب گفت:"شما که ردیف را گرفته اید چرا آن را جذب نمیکنید از کجا معلوم سال بعد این ردیف دوباره به شما داده شود؟....." این صبحتها حجت را بر من تمام کرده بود بنابر این قبل از اینکه نیاز به بررسی صلاحیت های علمی باشد داستان تمام شده بود.شنیدن این صحبتهاتوسط فرد دیگری که قرار بود مصاحبه شود ودر کنار من نشسته بود. باعث شد تا از تعجب جشمانش گرد شود.او با تعجب از من پرسید :اگراز ما کسی را نمی خواهند چرا ما را به مصاحبه دعوت کرده اند؟!!

درتمام موارد مشابه یک مجموعه به دنبال گرفتن ردیف و استخدام نیرو برای مجموعه خود است اما با عدم وجود بودجه یا ردیف از سوی کارگزینی مواجه می شودو تلاش می کنند تا ردیف لازم را به دست آورند و حتی با استفاده از یک ردیف دیگر و با پست دیگری آن را جذب می کنند اما دراین جا انگار مسئله برعکس است .ردیف گرفته شده و کارگزینی خواهش می کند که نیرو را جذب کنید!! اما گروه می گوید در حال حاضر نیرو نمی خواهیم؟!

در این هنگام بود که فردی از اتاق بیرون آمد و اعلام کرد که چون ممکن است کمی طول بکشد ما خارج از اتاق انتظار در سالن منتظر بمانیم .دلیل این امر روشن بود.!اما کمی دیر به ما اعلام کردند.!ما نا خود آگاه بعضی چیز هایی ر ا که نباید می شنیدیم شنیده بودیم!ما به داخل سالن هدایت شدیم.تا گوش ظاهریمان نشود اما ما باگوش دل آنچه را که می خواستیم بشنویم ماهها قبل از مصاحبه شنیده بودیم !....ادامه دارد

قسمت هفتم:در مصاحبه چه گذشت

مصاحبه آغاز شد پس از تعارفات معمول سوالات آغاز شد. .سوالات طرح شده شامل موارد ذیل بود:

1-آیا شما تالیف کتاب دارید؟چند تا؟

2-در کدام همایش بین المللی شرکت کرده اید؟

3-آیا در نشریات معتبر بین المللی و ژور نال ها مقاله دارید؟

دارید؟ISI4-چند مقاله ایندکس شده در

5-چه میزان دارای سابقه تدریس در دانشگاهها بوده اید؟

6-....

به سوالات پاسخ داده شدو وجلسه پس از حدود 12-14 دقیقه تمام شد. نوبت به نفر دیگر رسید و ایشان هم پس از دقایقی از اتاق خارج شدند.از نتیجه جلسه سوال کردیم گرچه می دانستیم نتیجه چیست..تماس می گیریم .....تنها جمله ای است که می تواند تکلیف شما را تا زمان نامشخص تماس روشن کند..... ادامه دارد...


هیچ نظری موجود نیست: