چهارشنبه، خرداد ۰۶، ۱۳۸۸

ضرورت اخذ رضایت نامه آگاهانه از بیمارانی که برایشان لنز فیت می شود

اخبار ساعت 20:30 شبکه دوم سیما در روز پنجم خردادماه 88 مصاحبه ای با جوانی را پخش کرد که ادعا می کرد بینایی خود را در اثر تجویز نادرست لنز توسط یک پزشک از دست داده است وبرخی ماجراهای دیگر از قبیل پیشنهاد رشوه برای اعلام عدم رعایت بهداشت به عنوان دلیل مشکل بوجود آمده و رفع اتهام از پزشک مربوطه ...
بروز مشکلاتی از این قبیل نشان می دهد که ما بیش از پیش باید موضوع اخذ رضایت نامه و تفهیم نحوه مراقبت از لنز به بیماران و گواهی این موضوع توسط بیماران را جدی بگیریم چرا که در صورت عدم وجود چنین مدارکی مطمئنا نخواهیم توانست در مراجع قانونی در هنگام بروز مشکلاتی از این قبیل که همیشه امکان رخداد آنها وجود دارد از خود دفاع کنیم آشنایی بیشتر اپتومتریست ها با موارد قانونی که بگونه ای با دیات مربوط می شوند ضرورت دارد

هیچ نظری موجود نیست: