پنجشنبه، خرداد ۰۷، ۱۳۸۸

يك متخصص پزشكي قانوني:رضايت بيمار مسئوليت مدني پزشك را منتفي نمي‌كند

خبرگزاري فارس: يك متخصص پزشكي قانوني گفت: رضايت آگاهانه بيمار مسئوليت كيفري پزشك را از بين مي‌برد ولي مسئوليت مدني پزشك را منتفي نمي‌كند و در صورت تقصير و خسارت پزشك، ضامن است
اين متخصص پزشكي قانوني اضافه كرد: مسئول فهميدن مفهوم رضايت، پزشك است. پزشك بايد با زبان ساده همه اطلاعات را در اختيار بيمار قرار دهد. پزشك نبايد به زور درمان را به بيمار تحميل كند و نبايد درماني را خارج از انديكاسيون پزشكي انجام دهد
اين متخصص پزشكي قانوني اضافه كرد: رضايت آگاهانه بيمار مسئوليت كيفري پزشك را از بين مي‌برد ولي مسئوليت مدني منتفي نمي‌شود و در صورت تقصير و ايجاد خسارت پزشك ضامن است
متن کامل خبر

هیچ نظری موجود نیست: