یکشنبه، خرداد ۱۰، ۱۳۸۸

اقدامات زیرکانه رقبا

کاردانهای اپتیک که توانسته اند موافقت وزارت بهداشت را برای تاسیس موسسه ساخت و فروش عینک بدست آورند حالا کم کم تلاش می کنند تا مردم را نیز با واژه اپتیشن که خود بر خود نهاده اند آشنا کنند در یک اقدام هوشمندانه همه این گروه در بر نامه تلویزیونی 101 شرکت کردند و با استفاده از فرصت بدست آمده خودشانرا به عنوان اپتیشن به تماشاگران معرفی کردند این در حالیست که کارشناسان اپتومتری از فرصت هایی این چنین کمتر استفاده کرده اند و جای خالی اپتومتریست ها در برنامه های رادیو تلویزیونی کاملا مشهود است براستی چرا در اغلب برنامه های یی که در مورد مراقبت از چشم و بینایی تهیه می شوند هیچگاه ندیده ایم که یک کارشناس بینایی سنجی را دعوت کننددر حالیکه در بیشتر برنامه های اینچنینی معمولا از پزشکان چشم و یا عینک سازان تجربی دعوت شده است

هیچ نظری موجود نیست: