جمعه، اردیبهشت ۲۵، ۱۳۸۸

برداشتن پروتئين بدون آنزيم:

به محض قرار گرفتن لنز هاي تماسي در چشم يك لايه سرشار از پروتئين روي آنرا مي پوشاند در كوتاه مدت اين امر باعث بهبود رطوبت پذيري لنز و كاهش اصطكاك مي گردد و باعث افزايش راحتي بالنز مي شود به مرور زمان پروتئين (در بيشتر موارد ليزوزيم)مي تواند دناتوره شده و اتصال محكمي را با سطح لنز برقرار كند پروتئين اتصال يافته مي تواند باعث كاهش ديد و راحتي گردد و در بعضي موارد نيز باعث آغاز يك ورم ملتحمه پاپيلري غول آسا GPC شود
مي توان چنين استدلال نمود كه كشف آنزيم هاي پروتئليتيك كه باعث افزايش طول عمر لنزهاي تماسي شد صنايع لنز تماسي را نجات داد ( يا به عبارتي اگر اين كشف روي نمي داد ممكن بود ما خيلي زودتر به عصر لنزهاي يكبار مصزف مي رسيديم)براي سالها استفاده از Papain ، Pancreatin ، Subtilisin مشكلات استفتده از لنزهاي تماسي را بميزان قابل ملاحظه اي كاهش داد محلولهاي لنز چند منظوره مراقبت از لنزهاي تماسي را ساده تر نمود يا بعبارتي انقلابي در اين كار ايجاد نمود
يكي از مشكلاتي كه با سيستم آنزيمي قديمي وجود دارد سوزش و ناراحتي شديد چشم بود كه در صورت ورود آنها به چشم ايجاد مي شد بطوريكه لازم بود تا بيمار يك مرحله ديگر هم به مراحل قبلي اضافه نمايد تا آنزيمها را از لنز جدا نمايد يك شكل مايع آنزيم هم به بازار آمد كه از اين نظر كمك بزرگي به بيماران مي كرد با اين وجود لازم بود تا قبل از گذاشتن لنز در چشم آن را بخوبي آب كشيد تا از بروز ناراحتي جلوگيري بعمل آيد
روش استفاده يكبار مصرف مي تواند هدف نهايي براي پرهيز از مشكلات ايجاد رسوب باشد ولي ما مي دانيم كه بيماران درست در همان فواصلي كه به آنها گفته مي شود لنزهاي خود را دور نمي اندازند
هيچ آنزيم جداگانه اي مورد نياز نسيت
تجويز كنندگان و بيماران اغلب اين جمله"هيچ آنزيم جداگانه اي مورد نياز نيست"را اشتباه تفسير مي كنند بسياري از محلولهاي چند منظوره برچسبي دارند كه روز آن نوشته شده enzyme included
اين محصولات حاوي آنزيم نيستند بلكه آنها بگونه اي فرموله شده اند كه ار عناصر ديگري براي كمك به حذف پروتئين و ممانعت از اتصال آنها به سطوح لنز بهره مي جويند مواد يوني لنز كه هفتاد درصد لنزهاي نرم از آنها ساخته مي شوند داراي حداكثر تمايل ذاتي براي جذب ليزوزيم مي باشند تلاشهاي زيادي صورت پذيزفته تا محلولهايي توليد شود كه از اتصال پروتئين ها به مواد يوني لنز ممانعت بعمل آورد پروتئين هاي اشك داراي بار مثبت مي باشند و بنابراين توسط سطح لنز جذب مي گردند يك روش كاهش رسوبات پروتئيني اين است كه در محلولها عناصري با بار مثبت وجود داشته باشد كه بتوانند به ميزان قابل ملاحظه اي با پروتئين ها بر سر اتصال به سطح لنز رقابت نمايند (اين رقابت يونيك مشابه روشي است كه يك نرم كننده آب خانگي كلسيم را از آب جدا مي كند بدين ترتيب كه يك محلول اشباع شده سديم ،كلسيم را از محلهاي اتصال يوني آن جدا مي كند و با آن رقابت مي كند استحكام اتصال سديم به اندازه اتصال كلسيم نيست و بسادگي با آب شسته مي شود)
غلاوه بر اين رقابت يوني ساير عناصر اضافه شده نيز اتصالاتي را با پروتئين بر قرار مي كنند بطوريكه پروتئين براحتي با خيساندن معمولي نيز از سطح لنز برداشته مي شود
تميز كردن و خيساندن باعث كاهش ميزان پروتئين روي لنز مي گردد اما هرگز و ضعيت را به به حالت قبل از استفاده بر نميگرداند سيكل تجمع و بر داشتن پروتئين هر روز تكرار مي شود و ميزان پروتئين روي لنز بتدريج افزايش مي يابد
يك روش جديد براي محدود نمودن اتصال پروتئين به سطح لنز استفاده از روشهاي پليمريزاسيون پلاسما مي باشد كه باعث ايجاد تغييراتي در لايه سطحي لنز در سطح مولكولي مي گردد تغيير ايجاد شده در يونيزاسيون سطح لنز هم بر رطوبت پذيري و هم بر ميزان مقاومت در برابر رسوبات تاثير مي گذلرد در لنزهاي فوكوس سيبا از اين تكنيك استفاده شده است
آنزيمها هنوز دور انداخته نشده اند
در آينده اي نه چندان دور محصولات آنزيمي نيز مانند قرصهاي نمك وساير محصولات جانبي لنزهاي تماسي از دور خارج خواهند شد ولي در اين فاصله هنوز آنها نقش مهم خود را براي لنزهاي تماسي معمولي و همينطور لنزهاي سخت حفظ خواهندنمود

هیچ نظری موجود نیست: