پنجشنبه، تیر ۱۱، ۱۳۸۸

تخصیص امتیاز بازاموزی به گروههای ذیل در کنگره دوازدهم اپتومتری:

 
اپتومتریست ها  10 امتیاز
 چشم پزشکان  6 امتیاز
سخنران  3  امتیاز
 
 
قابل ذکر است تخصیص امتیاز باز اموزی جهت چشم پزشکان در کنگره اپتومتری برای اولین بار صورت می گیرد
 

هیچ نظری موجود نیست: