شنبه، تیر ۲۷، ۱۳۸۸

به بهانه برگزاری جلسه فوق العاده مجمع عمومی انجمن اپتومتری خراسان

با تشکر از دوست عزیزمان جناب آقای ظهوریان بابت گزارش کاملی که از مجمع عمومی انجمن اپتومتری خراسان تهیه کرده اند اما ذکر چند نکته را در این ارتباط ضروری می دانم شرکت فقط پنجاه و پنج نفر در مجمع عمومی یک انجمن صنفی که اپتومتریست هایی از سه استان را در بر می گیرد جای تامل دارد چرا با وجود تبلیغات گسترده و ارسال دعوتنامه عده زیادی از همکاران ترجیح دادند در منزل بمانند و به این مجمع نروند مطمئنا جایگاه و عملکرد این انجمن در حدی نبوده است که بتواند دوستان ما را حتی در خود شهر مشهد به میدان رادیو تلویزیون بکشاند براستی دوستان هیئت مدیره انجمن اپتومتری خراسان در حد و اندازه کافی ظاهر شده اند و توانسته اند مرهمی بر زخمهای بی شمار شاغلین این حرفه باشند آقای اثنی عشری به برگزاردویست و چهارده جلسه با هیئت مدیره و یک صدو بیست جلسه با سایر ارگانها اشاره کرده اند ولی نگفته اند که چه نتیجه مهمی از این جلسات عاید جامعه اپتومتری خراسان شده است ایشان تاسیس اولین سایت اپتومتری را از اقدامات مهم انجمن بر شمرده اند در حالیکه اشاره ای به محتوای این سایت نکرده اند زدن سایت در حالیکه فکری برای محتوای آن نشده است چه مشکلی را حل خواهد نمود کافیست نگاهی به سایت انجمن اپتومتری خراسان بیندازید تا بفمید که ادعا تا به کجاست این سایت که بیشتر به یک وبلاگ شبیه است تا یک سایت هرگز نتوانسه است در حد یک سایت ظاهر شود چراکه اساسا فاقد محتوای حرفه ای در حد شان یک اپتومتریست است و مطالب آن را اغلب مطالبی تشکیل می دهند که در سایتهای دیگر وفقط برای اطلاع عموم و نه یک کارشناس اپتومتری منتشر شده اند سایتی در این حد را می شد با هزینه ای اندک و یا حتی ناچیز هم تهیه کرد و دیگر نیاز به صرف این همه هزینه نبود
در مورد تعرفه ها نیز انجمن هیچ اقدام عملی که منجر به نتیجه ای شود انجام نداده است و صرفاهمان حرفهایی را مطرح کرده است که بارها شنیده ام و می دانیم
خوب بود سایر دوستان نیز همانند خانم هاشمی نژاد از عضویت در هیئت مدیره انصراف می دادند تا جا برای عضویت افراد جدید در هیئت مدیره باز شود و افرادی با توان بالاتر و ایده های جدیدتر وارد هیئت مدیره انجمن اپتومتری خراسان شوند و اپتومتری خراسان را از رکود و انفعالی که سالهاست بر آن حاکم است خارج نمایند

هیچ نظری موجود نیست: