چهارشنبه، مرداد ۱۴، ۱۳۸۸

قابل توجه همکاران محترم عضو انجمن علمی اپتومتری ایران

در خصوص انتخابات هيئت مديره انجمن علمي اپتومتري موارد ذيل به اطلاع مي رسد :
1- فقط اعضاي انجن علمي اپتومتري كه بدهي بابت حق عضويت و غيره به انجمن نداشته باشند مي
توانند در انتخابات شركت نمايند
2- اعضايي كه داوطلب عضويت در هيئت مديره مي باشند مي بايست حد اقل يك هفته قبل از بر گزاري انتخابات در خواست كتبي خود را به دفتر انجمن تسليم نمايند
با تشكر - دكتر محمد اقا زاده اميري
رئيس انجمن علمي اپتومتري ايران

هیچ نظری موجود نیست: