سه‌شنبه، شهریور ۱۰، ۱۳۸۸

همکاران میتوانند جهت عضویت در سایت افتالمولوژی آمریکا از طریق آدرس داده شده، اطلاعات مفیدی از مقالات و ابزارهای جدید مربوط به چشم به همراه تستهای 4گزینه ای پاتولوژی را بعد از عضویت روی ایمیل خود دریافت نمایند.

هیچ نظری موجود نیست: