دوشنبه، شهریور ۱۶، ۱۳۸۸

اپتومتری به مشاغل بند ب افزوده شد

امسال آخرین سالی بود که اپتومتری جزو مشاغل بند ج محسوب می شد و از سال آینده این حرفه جزو مشاغل بند ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم محسوب می شود توضیح زیر در باره مشاغل بند الف ، ب وج مطالعه بفرمایید
ماده 95 :
صاحبان مشاغل موضوع اين فصل مكلفند اسناد و مدارك مثبته كافي براي تشخيص درامد مشمول ماليات خود نگاهداري كنند . صاحبان مشاغل از لحاظ تشخيص درامد مشمول ماليات به گروههاي زير تقسيم مي شوند :
الف : صاحبان مشاغلي كه به موجب اين قانون مكلف به ثبت فعاليتهاي شغلي خود در دفاتر روزنامه و كل موضوع قانون تجارت هستند و بايد دفاتر و اسناد و مدارك مربوط را با رعايت اصول و موازين و استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري نگاهداري كنند .
ب: صاحبان مشاغلي كه برحسب اين قانون مكلف به ثبت فعاليتهاي شغلي خود در دفاتر درامد و هزينه مي باشند . نمونه هاي دفاتر مذكور توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي گردد و در دسترس قرار مي گيرد .
ج : صاحبان مشاغلي كه مشمول مقررات بندهاي (الف) و (ب) نيستند مكلف اند صورت خلاصه وضعيت ودرآمد و هزينه خود را طبق ضوابط و نمونه هاي تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور نگاهداري كنند

هیچ نظری موجود نیست: