چهارشنبه، آبان ۰۶، ۱۳۸۸

یک مورد جالب

بیمار زن جوانی است که برای او لنز تماسی نرم با مارک تجاری BIOFINITY تجویز شده است بیمار قبلا نیز چندین بار جابجایی لنز در چشم راست را تجربه کرده است این بار نیز این خانم با شکایت درد شدید در چشم راست واحساس گم شدن لنزدر چشمش به من مراجعه کرددر معاینه با اسلیت در ظاهر چیز خاصی مشاهده نشد با برگرداندن پلک بخشی از لبه لنز در فورنیکس فوقانی مشاهده شد که پس از ریختن تتراکایین و با استفاده از یک سوآپ لنز بیرون کشیده شد و از چشم بیمار خارج گردید بیمار سابقه وارد آمدن ضربه به این چشم را ذکر می کند در معاینه دقیق تر با اسلیت یک نوار آبی رنگ در محل لمب مشاهده شد که به نظر می رسدباعث فلت تر شدن این ناحیه و در نتیجه عدم ثبات لنز بر روی قرنیه شده است به هر حال این امر باعث شدتا بیمار برای همیشه با لنز تماسی وداع کند ودر همان دفتر کار من لنزهایش را روانه سطل زباله کند

۱ نظر:

liliyom گفت...

بهتره اصلا سراغش نریم جون همون مطالبی هم که یاد داریمقاطی میکنیم!