جمعه، مهر ۲۴، ۱۳۸۸

نقش بازیهای اکشن کامپیوتری در افزایش contrast sensitivity

مطالعه ای که در دانشگاه Rochester در آمریکا انجام شده است نشان می دهد که انجام بازیهای اکشن کامپیوتری در افزایش contrast sensitivity موثر است . در این تحقیق دوگروه از جوانان مورد مطالعه در مدت 9 هفته ، جمعا به مدت 50 ساعت به انجام بازیهای کامپیوتری پرداختند . گروه اول بازی دارای پیچیدگی بصری ولی فاقد هیجان وسرعت the Sims 2 by Electronic Arts و گروه دوم بازیهای اکشن Unreal Tournament 2004 by Atari و call of Duty 2 by Infinity War را انجام دادند .
نتایج این مطالعه نشان داد که contrast sensitivity افراد گروه اول (بازی کنندگان بازیهای اکشن ) تا 58 درصد افزایش یافت و این افزایش تا چندین ماه پا برجا بود . abstract مقاله را از اینجا بخوانید .

هیچ نظری موجود نیست: