سه‌شنبه، آبان ۱۹، ۱۳۸۸

اشتباه در تشخیص

بیماری با چشمان قرمز به شما مراجعه می کند و از درمان قبلی مشکل چشمش ناراضی است او حدود یک هقته پیش به یکی از همکاران شما مراجعه کرده است واین همکار پس از معاینه برای اوتشخیص Iritis داده و برای او pred-Fort تجویز نموده است علیرغم مراجعه مجدد بیمارواعلام بدتر شدن وضعیت چشم او درمانگر همچنان بر تشخیص اولیه خود مصر بوده و از بیمار می خواهد که درمان را ادامه دهد اما امروز وقتی شما پشت اسلیت می نشینید در همان نگاه اول دندریت بزرگی را بر روی قرنیه بیمار می بینید حالا به بیمار چه می گویید و به آن همکار که بیمار اولین بار به او مراجعه کرده است چه می گویید؟

هیچ نظری موجود نیست: