پنجشنبه، آذر ۰۵، ۱۳۸۸

تائوی موفقیت*

"هیچ چیز در دنیا نمی تواندجای سماجت و پشتکار را بگیرد.استعداد نمی تواند ! هیچ چیز عادی تر از آدم های ناموفق با استعداد نیست. نبوغ هم نمی تواند٬ نابغه های ناکام تقریبا یک ضرب المثل اند. تحصیل هم به تنهایی نمی تواند.....٬ تنها اراده و پشتکار صاحبان قدرت مطلق اند." - کالوین کولیج

این تائوی طریقه موفقیت است. تائوی موفقیت شکیبایی و پشتکار است. شکیبایی هنر منتظر شدن است. همانند هر هنر والایی ٬ استادی در این هنر نیاز به زمان دارد. شکیبایی معرفت به زمان است. پشتکار در زندگی٬ یعنی ثابت قدم بودن ٬ سماجت و پافشاری٬ یعنی کله شق بودن. سماجت ٬ مقاوم تر از پشتکار است.پشتکار تعریق موفقیت است٬ سماجت عرق آن است.

قدرت جادویی شکیبایی و سماجت ٬ که هر دوی آنها با هم ٬ تحمل و استقامت نام میگیرند٬ باید همان چیزی باشد که شاعر لبنانی هدی نمعی سروده است:

من به دامن نومیدی پرت نشده ام ٬

من به هنگام جمع آوری عسل خشمگین نشدم ٬

من خشمگین نشدم٬ من خشمگین نشدم ٬ من خشمگین نشدم....

و واقعا که اگر مصمم هستیم که عسل زندگی را جمع کنیم٬ باید دستمان را بارها و بارها در کندو فرو کنیم و انقدر زنبورها دستمان را نیش بزنند که دیگر درد را حس نکنید. باید آنقدر پشتکار و سماجت نشان دهیم تا کسانی که می شناسندمان و دوستمان دارند ٬ به جایی برسند که نتوانند ما را فردی کاملا معمولی بدانند. دیوانه نامیده نخواهیم شد ٬ بلکه اصیل نام خواهیم گرفت
* این نوشته از یک کتاب بسیار زیبا ست "روز شمار زنانی که به دنبال آرامش اند."
از وبلاگ خانم دکتر توکلی

هیچ نظری موجود نیست: