پنجشنبه، آذر ۰۵، ۱۳۸۸

برای کار به شیراز نروید

این توصیه بسیاری از همکاران شیرازی ماست این دوستان معتقدند شرایط کار برای اپتومتریست ها در شیراز مساعد نیست چرا که بازار کار در انحصار گروه خاصی که اتفاقا کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز هستند قرار دارد و آنها اپتومتریست هارا به بیگاری می گیرند ودستمزد چندانی به آنها نمی دهند البته منحصر بودن بسیاری از مراکز ساخت و فروش عینک در دست یک گروه یا خانواده چیز عجیبی نیست چرا که من خودم همین شرایط را در کرمان هم دیده ام در کرمان بیشتر عینک سازی ها در انحصار خانواده بدیعی و پورلشکری قرار دارد و بقیه هم از وابستگان آنها هستند
بهر حال انحصار پدیده خوبی نیست و باید به تازه واردین هم فرصت کار داده شود

هیچ نظری موجود نیست: