پنجشنبه، آذر ۰۵، ۱۳۸۸

پروژه تالیف کتاب " اپتومتری در جهان "

یکی از نکاتی که میتواند بعنوان مدرک در اثبات توانایی های اپتومتریستها مورد استناد قرار گیرد ، وضعیت اپتومتری در سایر کشورها میباشد وتکیه بر این موضوع همواره در مشکلاتی که برای اپتومتری ایران پیش آمده ، کمک کننده بوده است . اما متاسفانه تا کنون بانک اطلاعاتی جامعی در این خصوص جمع آوری نشده و اگر هم شده به دلیل عدم کلاسه بندی و نگهداری از بین رفته و دیگر در دسترس نمیباشد .

پروژه تالیف کتاب " اپتومتری در جهان " یک پروژه گروهی است که نهادهایی چون انجمن علمی و انجمن صنفی از آن حمایت میکنند . هماهنگی امور اجرایی پروژه برعهده بنده میباشد . این پروژه تا کنون 3 درصد پیشرفت داشته و قسمت مربوط به کشور استرالیا آماده میباشد . همکاران میتوانند از سایت پروژه به آدرس owb.cheshmafzar.com بازدید نموده و آنرا دانلود نموده و مطالب جالب زیر را در آن بخوانند :
  • فراز و نشیبهای تاریخ اپتومتری در استرالیا ( چگونگی تبدیل شدن اپتیشنها به اپتومتریست ، مشکلات ایجاد شده توسط چشم پزشکان ، مشکلات با دولت و بیمه و ... )
  • شرح وظایف اپتومتریستها در استرالیا
  • در استرالیا اپتومتریستها مجاز به تجویز کدام داروها هستند
  • دانشگاهها و انجمنهای اپتومتری در استرالیا
  • مقاطع تحصیلی و دکترای حرفه ای اپتومتری در استرالیا
  • واحدهای درسی اپتومتری در استرالیا

قطعا این پروژه در صورت تکمیل بانک اطلاعاتی بسیار مفیدی خواهد شد ولی این موضوع منوط به همکاری دوستان است . لذا همکاران میتوانند جهت پذیرش قسمتی از این پروژه وپیوستن به مولفان این کتاب با بنده تماس بگیرند .
09179103420

BehruzMaleki@Gmail.com

هیچ نظری موجود نیست: