چهارشنبه، آبان ۲۰، ۱۳۸۸

چرا نقش خانم ها در اپتومتری ایران کم رنگ است

این سئوالیست که ممکن است به ذهن خیلی ها برسد واقعیت این است که خانمها به جز یکی دو مورد که علاوه بر فعالیت روتین در فعالیتهای اجتماعی اپتومتری نیز فعال بوده اند تحرک و فعالیت چندانی نداشته اند و آنها نیز همانند بیشتر همکاران مذکر خود ترجیح داده اند که صرفا به فعاتیتهای روزمره بسنده کنند و مشارکت کمتری در امور اجتماعی داشته باشند همانطور که گفتم تعداد اندک خانمهای اپتومتریستی هستند که فعالیتهای علمی واجتماعی دارند اما تعداد آنها از تعداد انگشتان دست فراتر نمی رود سایت زنان بینایی اشاره جالبی دارد به وضعیت خاص زنان اپتومتریست و چنین اشعار می دارد ما باید بین زندگی حرفه ای و اقتصاد، خانواده وسلامت تعادل برقرار کنیم ما زنانی معمولی هستیم که باید به اهدافی فوق العاده دست یابیم این سایت را ببینید و جدید ترین شماره مجله اینترنی زنان در اپتومتری را از اینجا دونلود کنید

هیچ نظری موجود نیست: