یکشنبه، آذر ۱۵، ۱۳۸۸

ده شغلی که حقوق بیشتری به انها پرداخت می شود


متخصص هوشبری ، متخصص زنان و روانپزشک ها در رده اول تا سوم بیشترین پرداخت حقوق قرار
دارند ادامه این مطلب را ببینید

هیچ نظری موجود نیست: