یکشنبه، آذر ۲۲، ۱۳۸۸

میگفت بعضی وقتها خدا یک مشکل برای ما پدید میآورد تا ما متوجه شویم که قبل از آن چه راحت بودیم وخبر نداشتیم . راست میگفت . امروز که جز خاطره ای و یادی از او برای من باقی نمانده ، این موضوع را با تمام وجود حس میکنم . تقدیم به محمدرضا ، دوستی که تا همین دیروز در کنارم بود و امروز در آرامش ابدیست . روحت شاد !

هیچ نظری موجود نیست: