یکشنبه، دی ۲۰، ۱۳۸۸

هر دم از این باغ بری می رسد

این روزها اخبار زیادی در ارتباط با مراقبت از چشم و بینایی منتشر می شود اخباری که هرکدام بگونه حرفه اپتومتری را تحت الشعاع خود قرار می دهند برای مثال تلاش برای تاسیس دوره دانشگاهی افتالمیک نرسینگ و یا بازگشایی مجدد رشته اپتیک در دانشگاه علمی کاربردی
البته تعیین اینکه هر کدام از این وقایع تاچه حد به ما و حرفه مربوط می شوند وتا چه حد بر کار ما تاثیر گذاز هستند کمی مشکل است اما آنچه روشن است این است که هم ما و هم وزارت بهداشت هیچ کدام یک راهبرد روشن و مشخص در مورد چگونگی انجام خدمات مراقبتی بینایی نداریم و گرنه هرکسی به خود این اجازه را نمی داد که به این راحتی در اموری که صرفا حیطه کاری اپتومتریست هاست دخالت نمایند با نگاهی به صفحه چهار این دفترچه براحتی تداخل کاری این عده با اپتومتری روشن می شود بجاست که دوستان ما در انجمن های اپتومتری هرچه زودتر از هر طریق ممکن نسبت به روشنگری مسئولین وممانعت از ادامه این روند اقدام نمایند

هیچ نظری موجود نیست: