جمعه، دی ۲۵، ۱۳۸۸

بینایی در جبهه های جنگ ، عینک برای سربازان


خوب به این تصویر نگاه کنید و به اهمیت نقش چشم افزار در مراقبت و محافظت از چشم پی ببرید
یکی از زمینه های متعدد فعالیت اپتومتری که در کشور ما غفلت زیادی از آن شده اپتومتری نظامی است زمینه ای که ممکن است خیلی از ما چیزی در باره آن نشنیده باشیم بله اپتومتری نظامی
آیا هرگز تصور کرده اید پشتیبانی اپتومتریک سربازان در جبهه ها برعهده چه کسانیست و اساسا چه لزومی دارد که ارتشها هم بخش اپتومتری و دیسپنسینگ داشته باشند با نگاهی به این مطلب اهمیت موضوع برای شما روشن می شود

هیچ نظری موجود نیست: