شنبه، بهمن ۱۰، ۱۳۸۸

ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد

قابل توجه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد
بر اساس آخرین اعلام وزارت بهداشت زمان ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد از ۵/۱۲/۸۸ تا ۲۵/۱۲/۸۸ اعلام شده است. زمان ارسال مدارک نیز از ۷/۱/۸۹ تا ۱۹/۱/۸۹ می باشد...
لطفا نظرات خود را در مورد تغییر منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته اپتومتری قید نمایید که آیا بهتر است یک تغییر اساسی در منابع صورت گیرد و یا اینکه منابع قبلی تغییر نکند شرایط مطلوب تر خواهد بود...

هیچ نظری موجود نیست: