پنجشنبه، بهمن ۰۱، ۱۳۸۸

Meibomian Gland Dysfunction

عدم تحمل لنز تماسی علاوه بر خشکی چشم به اختلال عمل غدد میبومین نیز نسبت داده می شود تشخیص بلفاریت خلفی یا همانMGD یکی از مواردیست که توجه دقیق اپتومتریستها را در هنگام معاینه بیماران با اسلیت لمپ طلب می کند با تشخیص درست و اتخاذ یک رویه درمانی درست می توان تا حد زیادی از موارد ترک لنز کاست این مقاله نگاه کاملی به این موضوع دارد

هیچ نظری موجود نیست: