چهارشنبه، دی ۳۰، ۱۳۸۸

Oil Drop Cataract

این کدورت خفیف در بخش مرکزی کورتکس خلفی لنز روی می دهد در رتروایلومینیشن شبیه یک قطره روغن به نظر می رسد بطور کلاسیک توام با گالاکتوزمیا روی می دهداگر به موقع تشخیص داده شود و رژیم غذایی فاقد گالاکتوز استفاده شود کاتاراکت برگشت می کند
اما یکی از موارد احتیاط برای کسانی که می خواهند جراحی لیزری انجام دهند همین نوع کاتاراکت است زیرا پس از انجام جراحی انکساری تغییرات انکساری بازهم ادامه خواهد یافت ونتیجه مطلوب از جراحی انکساری بدست نخواهد آمد خلاصه مقاله ای از دکتر دستجردی در این باره را ببینید

هیچ نظری موجود نیست: