شنبه، اسفند ۰۸، ۱۳۸۸

مهمانی بدون میزبان

متاسفانه جلسه روز پنجشنبه 6 اسفند 88 که قرار بود به دعوت هیات بورد تشکیل شود به دلیل عدم حضور هیچ یک از اعضای بورد تشکیل نشد لذا ناگذیریم از این طریق به اطلاع ایشان برسانیم که اینکار شما اهانت به تمام کسانی بود که به دعوت خودتان در یک روز کاری ، صدها کیلومتر را طی نموده بودند تا در جلسه اطلاع رسانی شما شرکت نمایند و در قضاوتها یک تنه به قاضی نروند . امیدواریم که برای توجیه این عدم حضور خود مجددا جلسه دیگری برگزار ننمایید و باز هم ...

هیچ نظری موجود نیست: