پنجشنبه، اسفند ۱۳، ۱۳۸۸

از داستان تا واقعیت


گاهی وقتها ممکن است تصور اینکه داستان یک سریال واقعیت داشته باشد برای ما مشکل باشد اما با نگاهی دقیق به اطراف خودمان براحتی می توانیم مصادیق واضحی برای این داستانها پیدا کنیم نمونه این ماجرا ممکن است در جامعه خودمان روی دهد وتکرار گردد
البته در این موارد ممکن است هرکسی حق را به یک طرف قضیه بدهد و براحتی نتوان قضاوت نمود اما شاید بشود نسبت به محق بودن یک طرف قضیه با اطمینان بیشتری اظهار نظر نمود

هیچ نظری موجود نیست: