شنبه، اسفند ۲۲، ۱۳۸۸

جای خالی آموزش مداوم اینترنتی برای اپتومتریست های ایرانی

در گذشته بارها در باره ضرورت توسعه آموزش مداوم از طریق اینترنت برای اپتومتریست ها گفته و نوشته ایم اما سخن این بار من بخاطر معرفی سایتی است که دانشگاه علوم پزشکی کرمان برای انجام این مهم تاسیس نموده است این سایت را در چند پست قبل معرفی کرده ام اما مایلم در اینجا از تلاشهای دوست عزیزمان جناب آقای قندهاری مطلق که زحمت مکاتبه با مدیر این سایت را کشیده اند و درخواست گنجاندن مواد مربوط به اپتومتری را به اطلاع ایشان رسانده اند تشکر نمایم مطمئنا شما نیز با من هم عقیده اید که همایش ها اگرچه که در جای خود تاثیر خوبی در اطلاع رسانی و آموزش مداوم دارند اما با توجه به اینکه همه همکاران فرصت شرکت در همایش ها را ندارند بهترین راه ارتقاء سطح علمی همکاران استفاده از رایانه و اینترنت است امیدوارم تلاشهای آقای قندهاری به ثمر بنشیند و در آینده نزدیک شاهد اولین دوره آموزشی اپتومتری بروی اینترنت باشیم

هیچ نظری موجود نیست: