دوشنبه، فروردین ۳۰، ۱۳۸۹

آغاز پذیرش دانشجوی اپتومتری در دانشگاه آزاد

متاسفانه پذیرش دانشجوی اپتومتری در دانشگاه آزاد زاهدان هم شروع شد . تصویر زیر مربوط به صفحه 9 هفته نامه بازارکارهمین هفته ( سال دهم - شملره 520) میباشد . بنظر میرسد اینکه از جایی مثل زاهدان شروع کرده اند برای این است که عکس العمل ما را بسنجند و اگر مثل سابق با بی تحرکی ما مواجه شدند در قدم بعدی اقدام به پذیرش در جاهای دیگر نیز بنمایند .

هیچ نظری موجود نیست: