شنبه، فروردین ۲۸، ۱۳۸۹

بینایی نزدیک مرگ یا N D V

واژه NDV=Near Death Vision توسط دکترRamond Moody ابداع شده است این موضوع در حیطه مطالعات ماوراءالطبیعه به عنوان تجربیات نزدیک به مرگ شناخته می شود مراقبین سلامت چشم کمتر به این موضوع پرداخته اند بطور ساده آنچه که در هنگام مرگ دیده می شود اشباحی بیش نیستند این اشباح معمولا چهره افراد فوت شده خانواده یا دوستان فرد در حال احتضار می باشند با این وجود دیدن افراد زنده یا چهره شخصیتهای مذهبی مشهور نیز گزارش شده است در بعضی موارد افراد حاضر بر بالین فرد محتضر نیز اشباح را دیده اند
علاقه به ماوراءالطبیعه به گذشته دور بر می گردد زندگی پس از مرگ در بسیاری از فرهنگ ها و مذاهب وجود دارد مسیحیان ، یهودیان ،هندوها ،بودایی ها ،و مسلمانان به زندگی پس از مرگ اعتقاد دارند
در سال 1961 اوسیس Osisحدود 35000 مرگ گزارش شده توسط پرستاران و پزشکان را بررسی نمود او ادعا کرد که آنچه که افراد در حال احتضار می بینند هالوسیناسیون یا توهم است زیرا قابل تایید نیست تجربیات نزدیک به مرگ اغلب شامل جزئیاتی از قبیل رنگ ، اندازه ، شکل ، فاصله و حرکت در یک دوره زمانی خاص می باشد این تجربیات نه تنها چهره افراد بلکه مناظر طبیعی را نیز شامل می شود حدود 97%از مواردیکه توسط محققین مورد بررسی قرار گرفته اند تجربه خود را مثبت و قابل تایید نامیده اند بیشتر افراد بر ترس خود از مرگ فائق آمده اند و به زندگی پس از مرگ ایمان آورده اند بسیاری نیز به مذهب روی آورده اند و اعتقاد آنها به خدا تقویت شده است دانشمندان می گویند که NDV در واقع اوهامی است که به دلیل نرسیده اکسیژن کافی به مغز توام با دلایل روانی ،عصبی و دارویی ایجاد می گردد علم ثابت کرده است که هیچ جنبه ای از شخصیت در درون یک انسان وجود ندارد که بتواند بدون جسم فیزیکی به جایی سفر کند دکتر Susan Blackmore از دانشگاه بریستول کانادا اعلام نمود که NDV تظاهری از کاهش عملکرد مغز در نتیجه نزدیک شدن مرگ می باشد او توضیح می دهد که آنچه که از آن به عنوان دیدن تونلی از نور نام برده می شود نتیجه آشفتگی ایجاد شده در مرکز بینایی مغز است دکتر Sam Parnia از بیمارستانsouthampton لندن اظهار می دارد مطالعات ما باید پاسخی به این سئوال بدهد که آیا قکر و شعور واقعا توسط مغز ایجاد می شود و یا اینکه مغز یک رابط یا میانجی است که بطور مستقل زندگی می کند این مطالعات تایید می کندکه بینایی بخشی از یک پروسه اسرار آمیزی است که دنیای ماوراءالطبیعه را نیز در بر می گیرد بسیاری از افرادی که NDV را تجربه کرده اند تجربه مشابهی از نورهای سفید و تونل طویل با نور شدیدیدر انتهای آن را ذکر می کنند مشکل اصلی ما این است که هیچ کس پس از مرگ زنده نشده است که این رویدادها را تایید نماید و این موضوع همچنان حل نشده باقی مانده است موارد متعد دی وجود دارند که افراد حاضر بر بالین فرد محتضر نیز چیزهایی دیده اند گزارش هایی وجود دارند که فرد در حال مرگ افرادی را که مدتها قبل مرده اند دیده است دانشمندان تلاش میکنند تا به ارتباط خود با مردگان ادامه دهند

هیچ نظری موجود نیست: