سه‌شنبه، اردیبهشت ۱۴، ۱۳۸۹

شما موفقیت خودتان را با چه می سنجید؟

شما موفقیت را در چه می دانید و آیا اساسا خودتان را آدم موفقی می دانید یا نه.موفقیت ممکن است از دیدگاه افراد مختلف مفهوم متفاوتی داشته باشد بعضی ها موفقیت را در کسب درآمد بیشتر می دانند بعضیها هم آن را در کسب موقعیت اجتماعی برتر می بینند و بعضی ها هم آن را در رفع مشکلات همگنان و انسانهای دیگر
 طبیعیست که دیدگاههای متفاوتی در این زمینه وجود داشته باشدبه عنوان یک اپتومتریست ممکن است دانستن نظر شما برای سایر همکارانتان نیز جالب باشد

هیچ نظری موجود نیست: