یکشنبه، اردیبهشت ۱۹، ۱۳۸۹

ضرورت رعایت اصول نسخه نویسی

در چند روز گذشته چند نسخه عینک بدستم رسید که در آن اصول اولیه نسخه نویسی رعایت نشده بود برای مثال تصحیح نزدیک در بالا و تصحیح دور زیر آن درج شده بود این امر می تواند منجر به اشکالاتی در کار ساخت عینک گردد همانطور که همه همکاران می دانند ما همیشه ابتدا تصحیح انکساری دور و سپس نزدیک را می نویسیم در مورد تقدم وتاخر تصحیح چشمها نیز همیشه ابتدا شماره چشم راست و بعد از آن شماره چشم چپ را درج می کنیم   این ترتیب نوشتن نسخه یک امر مرسوم در همه جای دنیا است وتعلق به مکان یا شخص خاصی ندارد بجاست با رعایت اصول درست نسخه نویسی به ساخت درست عینک توسط سازندگان کمک نماییم

هیچ نظری موجود نیست: