چهارشنبه، اردیبهشت ۲۲، ۱۳۸۹

مراقب اولیه سلامتی چشم کیست ؟ اپتومتریست یا چشم پزشک

ما معتقدیم اپتومتریست ها مراقبین اولیه سلامتی چشم هستند  چرا که آنها  در بیشتر موارد اولین نقطه ورود بیماران به سیستم بهداشتی درمانی هستند و خدمات چشم پزشکی که توسط چشم پزشکان محترم ارائه می شود در واقع از نوع خدمات مراقبتی ثانویه هستند و بطور معمول این خدمات پس از ارجاع بیمار از سوی پزشک عمومی یا اپتومتریست به چشم پزشک قابل ارائه می باشند سازمان بهداشت جهانی مراقبت اولیه  از چشم را  از طریق ارزیابی سلامتی بخشهای قدامی ، ارزیابی وضعیت انکساری ، ارزیابی دید دوچشمی بررسی سلامتی سگمان خلفی و تجویز چند نوع دارو برای مقاصد درمانی تعریف نموده است بدین ترتیب این اپتومتریست ها هستند که مراقبین اولیه سلامتی چشم هستند و  در صورت ارائه کامل خدمات خواسته شده از آنان توسط سازمان بهداشت جهانی بخش وسیعی از جوامع بشری که دسترسی به خدمات مراقبتی چشم ندارند از این خدمات بهره مند خواهند شد  افزایش جمعیت وضرورت  اقزایش دسترسی بیماران به خدمات مراقبتی چشم برنامه ریزی جهت ارتقاء سطح خدمات اپتومتری در ایران را امری الزامی و غیر قابل اجتناب می سازد با ارتقاء سطح خدمات فعلی اپتومتری تا مقطع دکترای حرفه ای و واگذاری بخش عمده ای از خدمات  اولیه مراقبتی چشم به اپتومتریست ها گام بزرگی در جهت ارتقاء سطح سلامتی چشم و بینایی کشورمان برداشته خواهد شد تنها در این صورت است که چشم پزشکان که هزینه زیادی صرف تعلیم و آموزش آنها می شود خواهند توانست وقت بیشتری را به انجام جراحی و ارائه خدمات پیشرفته چشم پزشکی به بیماران ارجاع شده از اپتومتریست ها و پزشکان عمومی احتصاص دهند  

هیچ نظری موجود نیست: