چهارشنبه، خرداد ۰۵، ۱۳۸۹

معرفی مركز بررسي عدسي هاي چشمي

تاريخچه:
 اين مركز زير مجموعه لابراتوار اپتيك گروه اپتومتري دانشكده علوم توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي است. لابراتوار اپتيك دانشكده از ابتداي تاسيس دپارتمان اپتومتري دانشگاه با عنوان انستيتواپتومتري با همكاري شركت فرانسوي اسيلور راه اندازي شد.
همكاري با ساير ارگانها:
 اين لابراتوار بيش از 12 سال است كه آزمايشگاه رفرانس اداره تجهيزات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  بوده و به دنبال پيگيري ها و  فعاليت هاي انجام شده، لابراتوار مذكور تحت عنوان  "آزمايشگاه بررسي عدسي هاي اپتيكي چشمي" در سال 86 موفق به تاييد صلاحيت آزمايشگاه همكار از موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران شد. در ضمن اين مركز با شركت هاي داخلي سازنده عدسي هاي عينك از جمله شركت صنايع اپتيك اصفهان و نمايندگي هاي رسمي شركت هاي خارجي ومراكز اپتومتري بيمارستان ها و.....همكاري و ارتباط دارد.
فعاليت ها:
1- آموزش:
اين لابراتوار در آموزش دروس اختصاصي عملي لابراتوار به دانشجويان فعال بوده و هدف اينست كه  فارغ التحصيلان به طور عملي توانايي شناسايي با انواع عدسي هاي عينك شامل تك ديد، دو ديد، تدريجي و عينك هاي جذبي  و آفتابي و نحوه تراش و  فيتينگ آنها بر روي فريم عينك را كسب كرده باشند.
2-پژوهش:
- انجام طرح هاي تحقيقاتي با همكاري ارگان ها و شركت هاي مرتبط
- مشاوره و هدايت پايان نامه هاي تحصيلي
3- بررسي و تائيد:
- عدسي هاي عينك طبي
- عينك هاي محافظ و آفتابي
- عدسي هاي تماسي و.......
 شايان ذكر است كه اين مركز اولين و تنها آزمايشگاه در زمينه عدسي هاي افتالميك، در دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور است كه بطور همزمان مورد تائيد دو ارگان اصلي اجراي قوانين مربوط به بهداشت و درمان، يعني موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي باشد.
مسئول مركز: محمدرضا نظري- اپتومتريست
آدرس : تهران - ميدان امام حسين(ع)، خ دماوند، روبروي بيمارستان بوعلي، دانشكده علوم توانبخشي

هیچ نظری موجود نیست: