چهارشنبه، خرداد ۱۲، ۱۳۸۹

آیا اپتومتری زیر مجموعه رشته های توانبخشی است ؟

برای خیلی ها اظهارات شخصی همچون دکتر هرویان که هم عضو هیئت علمی گروه اپتومتری مشهد و هم عضو بورد اپتومتری هستند  می تواندحکم سند و مدرک را داشته باشد اما من نه اپتومتری را زیر شاخه رشته های توانبخشی می دانم و نه اعتقادی به عقب بودن اپتومتری دارم من معتقدم اپتومتری بیشتر از آنچه که یک رشته توانبخشی باشد یک رشته بهداشتی درمانی است و آن جنبه از کار اپتومتری که آن را به عنوان مراقب اولیه سلامتی چشم و بینایی در آورده از اهمیت بیشتری نسبت به توانبخشی افراد کم بینا برخوردار می باشد . اپتومتریست ها در نقش مراقب اولیه سلامتی چشم در واقع نقطه ورود بیماران به سیستم خدمات بهداشتی درمانی چشم و بینایی هستند و این کار آنان اولویت بیشتری نسبت به کارهای تخصصی دیگر آنان همچون تجویز لنزهای تماسی ، درمان اختلالات دید دوچشمی و توانبخشی افراد کم بینا دارد چراکه بیشتر مراجعین مراکز بینایی سنجی برای دریافت این خدمات به اپتومتریست ها مراجعه می کنند بنابراین بهتر است ما اپتومتری را به عنوان یک حرفه بهداشتی درمانی به جامعه معرفی کنیم تا یک حرفه صرفا توانبخشی یا حتی پیراپزشکی
من حتی با قرارگرفتن اپتومتری در زمره رشته های پیراپزشکی نیز مخالفم چراکه معتقدم  اپتومتری یکی ا ز شاخه های گروه پزشکی است وبه هیچ وجه در ردیف رشته های پیراپزشکی و پاراکلینیکی قرار نمی گیردزیرا کار اپتومتری مجموعه ای از اقدامات تشخیصی و درمانی است که مستقیما قابل ارائه به بیماران است و الزامی برای ارجاع شدن بیماران از سوی سایر تخصص های پزشکی به اپتومتریست ها وجود ندارد
واما در مورد بخش دیگر گفته دکتر هرویان که اپتومتری را عقب تر از سایر رشته های  دانسته اند معلوم نیست که منظور ایشان اپتومتری در ایران بوده یا اشاره ایشان به اپتومتری در جهان است اپتومتری در کشورهای دیگر بویژه در اروپا و امریکا که رشد فابل ملاحظه ای داشته واما در ایران نیز در سالهای اخیر اپتومتری روند رو به پیشرفتی داشته ولی البته این روند در مشهد چندان قابل رویت نبوده چراکه جو حاکم بر اپتومتری مشهد به هیچ وجه در جهت پیشرفت و توسعه نبوده اشتغال اساتید گروه مشهد به امور اداری و عدم توجه کافی آنان به آموزش  این گروه را در ردیف کم توسعه یافته ترین گروههای آموزشی قرار داده است و شاید اشاره دکتر هرویان بیشتر به گروه آموزشی خودشان بوده است   

هیچ نظری موجود نیست: