چهارشنبه، تیر ۳۰، ۱۳۸۹

خانم وزیر آیا وقت آن نرسیده است که به اصلاح آیین نامه دفترکار بینایی سنجی اقدام نمایید؟

هنوز خاطره تلخ اقدام نسنجیده وزیر بهداشت قبلی در نوشتن آیین نامه ای برای اپتومتریست هابدون مشارکت و حضور خود آنهااز یاد مان نرفته است بعد از یک سال از شروع به کار وزیر جدید امیدواریم که خانم وزیر گروهی را مامور بررسی مجدد این ایین نامه و همینطور ایین نامه ساخت عینک طبی نموده تا پس از مشورت با صاحب نظران و متخصصین امر آیین نامه جامعی را تدوین و تصویب نمایند آیین نامه ای که حیطه وظایف و حقوق همه دست اندرکاران مراقبت از چشم وبینایی بویزه کارشناسان اپتومتری را بخوبی مشخص و تبیین نمایدتنها در این صورت است که خاطره بد دوران وزارت کامران باقری لنکرانی از خاطره ها محو خواهد شد

هیچ نظری موجود نیست: