سه‌شنبه، مرداد ۲۶، ۱۳۸۹

)alphagan) Brimonidine

بریمونیدین با نام تجاری آلفاگان دارویی است که برای درمان گلوکوم زاویه باز و یا هیپرتانسیون چشمی بکار برده می شود آلفاگان همچنین برای ایجاد میوزیس برای افرادی که پس از لیزیک از دید کم در شب رنج می برند مورد استفاده قرار می گیرد این دارو باعث کاهش تولید زلالیه وتسهیل خروج آن می گردد معمولا به شکل قطره چشمی برای درمان گلوکوم بکار برده می شود بریموندین آگونیست گیرنده های آلفا دو- میباشدآگونیست های آلفا دو باعث مهار فعالیت آدنیل سیکلاز شده وتولید زلالیه را کاهش می دهند


هیچ نظری موجود نیست: