پنجشنبه، مرداد ۲۱، ۱۳۸۹

عینک با عدسی شیشه ای یعنی استقبال از نابینایی!

ظرف شش ماه گذشته شاهد حداقل سه مورد نابینایی بدلیل شکستن عدسی عینک در مقابل چشم بوده ام که دو مورد آن در حین حوادث رانندگی بوده است مورد اول مادر چهار فرزند بود که فرزند ش موبایلی را به طرف مادرش پرتاب می کند و مادر نمی تواند آنرا بگیرد و موبایل به شیشه عینک مادر برخورد کرده ومنجر به شکستن شیشه  عینک و پاره شدن قرنیه مادر می گردد ترمیم قرنیه  این مادر هم نتوانست باعث افزایش دید او بیشتر از حد شمارش انگشتان در فاصله دو سه متری گردد مورد دوم خانمی بود که یک چشمش در یک سانحه رانندگی در اثر شکستن شیشه عینک آسیب دیده بوددر صورت این خانم نیزآثار خراشهای ناشی از این حادثه دیده می شد به گفته این خانم تکه های شیشه عینک را در اورژانس بیمارستان از دهان ایشان هم خارج کرده بودند مورد سوم هم باز خانمی بود که حدود سه هفته پیش پس از یک ترمز ناگهانی صورت ایشان با داشبورد اتومبیل برخورد کرده و شیشه عینکش شکسته بود ایجادیک بریدگی عمودی در قسمت مرکزی قرنیه نتیجه این برخورد بود دید این خانم پس از ترمیم قرنیه بیشتر از یک دهم افزایش نیافت این موارد و موارد مشابه این که ممکن است در اطراف شما هم بکرات روی داده باشند نشان می دهد که عدسی عینک شیشه ای بسیار خطرناک است و هرلحظه ممکن است در اثر حوادث شغلی یا حوادث رانندگی و بسیاری موارد دیگر این شیشه ها در مقابل چشمان شما خورد شوند و باعث آسیب رساندن به قرنیه چشم شما شوند بنابراین با تذکر خطرناک بودن عدسیهای شیشه ای آنان را به استفاده از عدسیهای پلاستیک ترغیب نمایید تا دیگر شاهد بروز حوادثی از این قبیل نباشیم    

هیچ نظری موجود نیست: