پنجشنبه، مرداد ۲۸، ۱۳۸۹

مطب داری اپتومتری یا اصول مدیریت در دفتر کار اپتومتری؟

اولین بار آقای خضری این سایت را معرفی کردند مطب داری اپتومتری عنوان جالبی است اما پخته و فراگیر نیست ولی البته به قول مدیر سایت هنوز در مرحله آزمایش است  هدف آن به چالش كشيدن مطب داري كنوني اپتومتری است ولی بهتر بود  هدف بزرگتری همانند مدیریت کار یا همان practice managementرا برای این مجموعه بر می گزید که مراحل مختلف تاسیس یک دفتر کار اپتومتری از آغاز تا سرانجام را در بر می گیرد
قسمت های مختلف سایت هنوز غیر فعال هستنداما حجم کم مطالب موجود نشان می دهد که برای کاری در این سطح یک وبلاگ هم کافی بود ولی اگر نویسنده یا نویسندگان سایت نشان دهند که در سطحی بالاتر از آنچه که تاکنون نشان داده اند اطلاعات دارند و  از علم روزمدیریت در اپتومتری بهره مند هستند وجود چنین سایتی ضرورتی حتمی است و خواندن آن برای همه اپتومتریست ها لازم است ولی بهتر است اول مشکل خود را با وزارت بهداشت که مطب اپتومتری را دفتر کار می داند حل نمایند وآنها را متقاعد نمایند که اپتومتریست ها هم پزشک هستند و طبعا محل کار انها هم مطب نام دارد و نه دفتر کار 

هیچ نظری موجود نیست: