یکشنبه، مرداد ۳۱، ۱۳۸۹

ای که دستت می رسد ، کاری بکن !

خبر دارید که طرح پزشک خانواده چقدر در ایجاد اشتغال برای پزشکان عمومی و افزایش سطح درآمد آنان موثر بود و حتما باز هم خبر دارید که در دوره وزیر جدید بهداشت این طرح به طرح تیم خانواده (شامل پزشک عمومی ، کارشناس پرستاری ، کارشناس مامایی و کارشناس تغذیه ) ارتقا یافت .
حالا کارشناسان بهداشت روان هم توانسته اند خود را به این تیم الحاق کنند . به نظر شما ضرورت حضور اپتومتریستها در این جمع احساس نمیشود ؟ مگر ما ادعا نداریم که ارئه دهندگان ophthalmic primary health care در جامعه هستیم و نقطه ورود بیماران چشمی به سیستم درمان محسوب میگردیم ؟ پس چرا برای گرفتن حق خود حرکتی انجام نمیدهیم ؟

هیچ نظری موجود نیست: