سه‌شنبه، شهریور ۰۹، ۱۳۸۹

يادداشت هفتم از يکصد و هشتاد يادداشت

نهم شهريور ماه هزار و سيصد و هشتاد و نه
نمی دانم چرا وبلاگ يادداشت هفتم را قبل از ششم قرار داد. بعداً اصلاحش می کنم. اينجا را کليک کنيد
ارزيابی ورژنس عمودی در دور
Vertical Vergences at Distance

ارزيابی ورژنس افقی در نزديک
Horizontal Vergences at Near

ارزيابی سهولت ورژنس فيوژنی در نزديک
Fusional Vergence Facility at Near

يادداشت بعدی به کراس سيلندر دو چشمی اختصاص خواهد داشت.

هیچ نظری موجود نیست: