چهارشنبه، مهر ۲۱، ۱۳۸۹

يادداشت هفدهم: روش استاندارد معاينه با اسليت لمپ

يک نکته بسيار ساده و ابتدايی در معاينات با اسليت لمپ که نمی دانم چند نفر از همکاران آنرا رعايت می کنند

هیچ نظری موجود نیست: