پنجشنبه، مهر ۲۲، ۱۳۸۹

امروز، روز جهانی بينايی است

روز جهانی بينايی بر همه اپتومتريستهای جهان گرامی باد

من به عنوان يک اپتومتريست، بينايی کامل را حق هر انسان می دانم
سازمان بهداشت جهانی نيز، بينايی سالم را جزئی از حقوق همه انسانها می شناسد
و مبارزه با نابينايی را تاثيرگذار در زندگی افراد و عاملی برای نيل به پيشرفت اقتصادی کشورها می شمارد

همکاران اپتومتريست
با هم بگوييم:
من اپتومتريست هستم - با نابينايی مبارزه می کنم
و از اين راه در زندگی مردم و اقتصاد کشورم و جهان، اثرگذاری می کنم

من اپتومتريست هستم
و حق دارم که باشم
چون هموطنانم حق دارند که بينا باشند

ادامه مطلب در اينجا

هیچ نظری موجود نیست: